Brilliant People

Hittar rätt personer för företag som vill framåt

Brilliant People har genom stort kontaktnät och effektiva modeller utvecklat processer för att tillsätta nyckelroller för kunder och uppdragsgivare som söker en stabil rekryteringspartner inom försäljning, kundservice, marknadsbearbetning, mötesbokning och kundaktivering.

Man har därigenom tagit position som en viktig partner I Kapitopias nätverk av specialistbyråer som verkställer de tillväxtstrategier som erfordras i utvecklingen av både portföljbolag och externa kunder.

Brilliant peoples erbjudande

Företagets tjänsteportfölj är fokuserad på att identifiera och leverera expertis inom försäljning, kundvård och tillväxtdrivande kundkontakt.

  • Bemanning och rekrytering av korta- och långa säljuppdrag
  • Bemanning och rekrytering av kundservicemedarbetare
  • Marknadsbearbetning och prospektering
  • Kvalificerad mötesbokning inom SaaS & finans
  • HR as a service

 

Till Brilliant People >

Kvalificerad mötesbokning

Svenska och utländska SaaS-bolag når ofta en tröskel i den organiska tillväxten.

Brilliant Peoples modeller och metoder för mötesbokning har visat stora framgångar när det kommer till att konvertera kunder från demo- eller testfas till långsiktiga kundrelationer.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare både understöd i det operativa försäljningsarbetet, samt långsiktiga lösningar som innebär rätt person på rätt plats. Kombinationen har öppnat dörrar för många framgångsrika samarbeten och affärer.
Joakim Westin, Försäljningschef

Ett ord från en av grundarna

“Våra metoder för aktivering och konvertering av testkunder är sprungna ur den kompetens vi fått genom att tillsätta mängder av roller inom försäljning och service. Detta har medför att vi nu kan leverera en förutsägbar mängd möten genom att arbeta integrerat mot våra kunders egna digitala kundanskaffningsprocess.

Under 2020 har vi även tagit viktiga steg inom mötesbokning av bank- och finanstjänster, och närliggande områden.”

– Joakim Westin