Investera i Sverige

Hitta rätt investering för ditt kapital

Finansiella och regulatoriska förändringar har kombinerat med den tekniska utvecklingen gjort att intresset för onoterade svenska bolag ökar.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra uppdragsgivare till en så bra position som möjligt, inför en kommande värdestegring och eventuell börsintroduktion.

Vi hjälper bolag att investera i Sverige

Vår analysprocess syftar till att identifiera små onoterade bolag med hög tillväxtpotential. Modellen bygger på en samlad värdering av aktuella tillgångar, hur väl företaget positionerat sig för kommande tillväxtmarknader samt vår bedömning av hur väl verksamheten passar in våra kunders investeringsstrategi.

Vi har erfarenhet inom:

  • Svenska startups inom tekniksektorn
  • IoT
  • Telekom
  • Applikationsbolag
  • SaaS-lösningar

Djup verksamhetsförståelse bakom framgångsrika investeringar

Vårt operativa och strategiska engagemang inom en rad olika branscher och marknader gör att vi utvecklat en verksamhetsförståelse som ger våra uppdragsgivare en konkurrensfördel.

Därtill är vi själva ofta involverade både I bolagens strategiutveckling och verkställandet av densamma, vilket borgar för både reciproka och långsiktigt gynnsam utveckling för alla parter.

Därtill delar vi ofta uppsida och risk, i och med att vi själva investerar i de verksamheter som vi handplockat för våra uppdragsgivare.