Om oss

Vi öppnar dörrar för tillväxt & kapital.

Kapitopia är ett investment- och strategibolag som utöver egna investeringar I intressanta tillväxtbolag även hjälper till vid kapitalanskaffningsprocesser och turnaround-case.

Vi hjälper såväl små startups som stora företag med en etablerad verksamhet, och investerar därtill löpande i intressanta bolag som befinner sig i ett tidigt skede eller står inför stora förändringar.

Utöver våra långsiktiga placeringar, i vilka vi ofta deltar och verkställer de strategier vi tagit fram, så investerar vi även i mindre specialistbyråer vilkas kompetens sedan nyttjas I samband med att våra olika intressen ska växa.

Vår bakgrund inom processorienterad tillväxt, investeringar, marknadsföring och kommunikation har gjort att vi både kan identifiera möjligheter samt sätta upp konkreta former för hur ett företag ska tas från A till B, eller när nya marknader ska identifieras.

Vi utvecklar

Vår bakgrund inom bland annat telekommunikation, IoT, TV, finans, teknik-startups ger oss ett unikt perspektiv vid framtagandet av de strategier som ska utmynna i den förändringsprocess som får företag att växa och hitta nya marknader.

Vi investerar

Vår investeringsfilosofi bygger på tillväxt och tron på autonoma bolag med starka ledare. Därtill bidrar vi I större kapitalanskaffningsprocesser, och kan via vårt kontaktnät identifiera rätt kapital till rätt bolag.

Vi verkställer

Våra strategipaket kompletteras med erbjudanden där vi är med och verkställer utvalda delar av strategin. På så sätt får våra kunder, klienter och uppdragsgivare en partner som utöver framtagandet av strategi samt finansiering av verksamheten vid behov även bidrar I det operativa arbetet.

Vår affärsmodell

Kapitopias samlade kompetens och verksamhetsspektra skapar ett ekosystem där specialistbyråer och tillväxtbolag bidrar till ömsesidig tillväxt, värdeutveckling och avkastning. Detta ställer även krav på verksamhetens strategiska förståelse, innovationskraft och verkshöjd, vilket i sin tur medför att vi förbättrar vår position inför varje nytt uppdrag eller investering.

Modellen har resulterat i att vi både nått operationell lönsamhet i den ordinarie driften av verksamheten, att vi kunnat växa och investera med egna medel, och att vi attraherat en rad olika intressanta kunder och företag. Vi ser en positiv portföljutveckling bland både våra direktavkastande intressebolag och våra långsiktiga placeringar inom tekniksektorn.

Grundare

Andreas Stenhager Verkställande direktör
Johan Stigels Partner
Robin Berglund Partner
Filip Lellky Partner

Andreas Stenhager

Bakgrund

 • IoT
 • Telekom
 • Printmedia
 • Omvärldsbevakning
 • Konsultation

 

+++++

Expertis

 • Strategi inom skalbarhet & globala marknader
 • Marknadsanalys & research
 • Omnikanal
 • Ledarskap & projektledning
 • Organisation

 

Johan Stigels

Bakgrund

 • IoT
 • Telekom
 • Säljprocessoutsourcing
 • Teknikstartups
 • Franchisekonceptualisering

+++++

Expertis

 • Strategi inom tillväxt & produkt
 • Marknadsföring & kommunikation
 • Försäljning
 • Information & omvärldsanalys
 • Digital tillväxt

Robin Berglund

Bakgrund

 • Telekom
 • TV
 • Lotteri, spel & betting
 • Energisektorn
 • E-tjänster

 

+++++

Expertis

 • Säljprocessoutsourcing
 • Kanalstrategier & produktutveckling
 • Kundservice och eftermarknadsbearbetning
 • Projektstyrning
 • Nyckelkundsbearbetning

 

Filip Lellky

Bakgrund

 • Telekom
 • TV
 • Lotteri, spel & betting
 • Energisektorn
 • E-tjänster

+++++

Expertis

 • Organisation & ledarskap
 • Försäljningsledning
 • Produktionsdrift och incitamentsutveckling
 • Projektstyrning
 • Säljprocessoutsourcing