Omnipoint

Möter marknadens behov av smarta och säkra hem

Omnipoints plattform inom säkerhet och automatisering av hem och företag bygger på prisbelönt amerikansk teknik som redan levererats till över 6 miljoner användare världen över, och nu är redo för den svenska marknaden.

Under 2019 såldes Omnipoint till svenska IoT-operatören Netmore Group, i vilken Kapitopia även investerat.

Omnipoints tjänster och erbjudande

Omnipoints plattform erbjuder en unik kombination av smart hemsäkerhet och hemautomatisering. Produkten riktas till både hushåll och företag, samt kan distribueras i form av white lable-lösningar och integrerat i fastighetsoperatörers konnektivitetsnoder.

 • Videoövervakning av hem och företag i realtid
 • Hemautomatisering med integration mot bland annat Spotify, Sonos, samt Apples och Googles olika tjänster och produkter
 • Smart geo-fencing som aktiverar skräddarsydda händelsescenarion
 • Objektdetektering som identifierar och särskiljer människa, djur och fordon
 • Prisbelönt app med stöd för multipla egendomsinstallationer

 

Till Omnipoint Smart Security >

Omnipoint öppnar för det smarta företaget

Med Omnipoints smarta teknik och plattform får företagskunder ett larmsystem.

Det lite mindre företaget kan med hjälp av plattformen ta del av en rad avancerade lösningar som tidigare enbart kommit större företag till gagn, så som:

 • Enkel kontohantering för personal med olika behörighetsnivåer
 • Inbyggt passersystem som mäter besöksfrekvens
 • Larma av och på från distans
 • Geo-fencing som kan integreras med scenariohantering
 • Videoövervakning i realtid direkt i appen
 • Notifikationer vid avvikelser, exempelvis när en butik eller ett kontor öppnar eller stänger utanför angivna tidsramar

 

Vår etableringsmodell som bygger på att bearbeta marknaden tillsammans med stadsnät, intresseorganisationer och försäkringsbolag har varit mycket lyckad, och skapat en grund harmonisk långsiktig tillväxt som sker på kontrollerad basis.
Martin Flenhagen, Försäljningsansvarig

Bolagsledarnas kommentar

“Kombinationen av stora framsteg inom teknikutvecklingen och ökat behov av trygghet för hem, familj och hushåll har skapat en marknad där hemsäkerhet och smarta hem kan erbjudas till allt fler personer. Vi ser därtill en stor efterfrågan när det kommer till möjligheter att styra och kontrollera sitt hem eller företag på distans, vilket medför att vår plattform och mobilapplikation kommer än mer väl till pass.

På medellång sikt bedömer vi att otrygghetsfenomen som inbrott och oönskade besökare nästan helt kan tillintetgöras med hjälp av smart teknik. Denna utveckling vill vi vara en del utav.”

– Andreas Stenhager, CEO