Implementation

Strategi och utförande i samma paket

Förståelsen för avståndet mellan strategi och verklighet utgör en riskfaktor för företag som ska inleda ett förändringsarbete.

Vi tar ansvar för hela processen och kan med hjälp av vårt nätverk av specialistbyråer säkerställa att våra kunder får bästa möjliga utfall av det kritiska förändringsarbetet.

Kapitopias byrånätverk

Genom noga utvalda partners kan vi erbjuda projektledning i när företagets nya strategi ska verkställas. Vi och våra partnerbolag har bland annat expertis inom:

  • Projektledning & management
  • Förändringsledarskap
  • Tillväxt genom digitala kanaler
  • Marknadskommunikation
  • Organisationsrådgivning
  • Säljprocess-outsourcing
  • Interim-lösningar
  • Rekrytering av nyckelpositioner till verksamheten

Effekten av delad uppsida och delad risk

Störst andel korrekta beslut fattas i miljöer och sammanhang där beslutsfattaren och utföraren påverkas av det ansvar som utövas.

Vår fullserviceprodukt bestående av strategi, finansiering och implementation kombinerat med vår erfarenhet av förändringsprocesser bäddar för ett utfall som långsiktigt är till gagn för alla involverade parter.