Netmore Group

Global IoT-operatör verksam på fyra tillväxtmarknader

Den optimalt positionerade börsnoterade IoT-operatören Netmore Group utgör Kapitopias andra investering i inom tekniksektorn.

Den före detta telekomoperatören står nu väl rustad för att möta den massiva tillväxt som väntar inom vertikalerna M2M-konnektivitet, smarta städer, fastighetsteknologi och automatisering av hem och företag.

Netmore Groups erbjudande

Företaget har i egenskap av konnektivitesspecialister inom telekom möjlighet att erbjuda en rad unika tjänster på IoT-marknaden, bland annat:

  • Globalt skalbar SIM-kortsbaserad M2M-konnektivitet
  • Lokala samt privata 5G- och 4G-nät
  • Teknikinfrastruktur för uppkoppling av smarta städer
  • Konceptualisering av abstraktionslagerbaserad styrningsmjukvara för optimering av fastighetsbestånd
  • Automatiseringsplattform för hem och företag

 

Till Netmore Group >

Till Netmore M2M >

Konnektivitet och smart skalbarhet inom IoT

40 miljarder enheter ska enligt prognoserna kopplas upp till 2025. Denna massiva samhällsförändring ställer helt nya krav på marknadens aktörer, och lämnar utrymme för IoT-bolag som med högre flexibilitet och innovationsförmåga tar marknadsandelar i skiktet under de största internationella telekomoperatörerna.

Med Netmore Group som IoT-operatör kan verksamheten skala upp med bibehållen kvalitet samtidigt som behovet av konnektivitet och smarta lösningar ökar.

Uppkoppling för städer, fastigheter, hem och människor
Netmore Group har tack vare bakgrunden inom telekom en unik möjlighet att ta det slutgiltiga steget och bli en fullt integrerbar IoT-operatör, och vår agnostiska hållning beträffande teknikval och konnektivitetsformer gör att vi har ett försprång mot andra mer nischade aktörer som är låsta i valet av teknik.
Erik Hallberg, CEO

Bolagsledarnas kommentar

Erik Hallberg, CEO:

“Företaget står med anledning av tidigare genomförda teknikinvesteringar väl rustade 2020 och framåt. Marknaden visar flera intressanta tendenser som möjliggör för tillväxt, och särskilt intressant är de regulatoriska beslut som lämnat utrymme för privata 5G-nät i England och Tyskland, där Netmore redan har etablerat och initierat joint venture-bolag på respektive marknad.”

Arti Ots, Head of Strategy

”Det gläder mig att se och vara involverad I Netmore Groups tillväxt på europeiska marknader. Företagets unika samling av kompetens inom IT och telekommunikation i kombination med starka lokala partners skapar en vinnande kombination.