Investor Target

IR-byrå som vässar ditt företags finansiella kommunikation

Investor Target är en specialiserad kommunikationsbyrå med inriktning på investerarrelationer samt kommunikation vid kapitalanskaffning.

Tack vare en stor erfarenhet av kapitalanskaffningsprocesser och kommunikation kan bolaget erbjuda en IR-rådgivning som inte bara svarar mot marknadens behov, utan även genom strategisk och kommersiell anpassning driver affärer.

Investor Targets erbjudande

Investor Target är experter på att presentera finansiella budskap och med strategisk kommunikation hjälper vi våra kunder att kommunicera med sina ägare.
Vi erbjuder en mängd individuella tjänster samt helhetslösningar för ert IR-behov.

  • IR-strategi och IR-rådgivning
  • Affärsdrivande IR
  • Kapitalanskaffningsexpertis
  • Prospektering av investerare
  • Produktion av pressmeddelanden, memorandum och teasers
  • Finansiell kommunikation

 

Till Investor Target >

Professionell IR

En stabil aktiekurs nås med tydlig och relevant kommunikation, där kan en extern konsult hjälpa er att förtydliga era budskap så att marknaden förstår. Bolag med begriplig kommunikation utvecklas ofta bättre på börsen och med en professionell kommunikationsstrategi blir ert bolag mer attraktivt för investerare.

Börsregler, MAR och insiderloggning kan vara stressigt nog för den som sköter kommunikationen på bolaget, vi avlastar och fungerar även som en kontrollfunktion innan informationen når marknaden.

 

Vi har tack vare vårt unika koncept Affärsdrivande IR på kort tid hittat en mycket attraktiv position på den svenska marknaden. Med hjälp av vår lösning kan våra kunder kombinera kraften i professionell IR med de nätverksmekanismer som finns inbyggda i positiva kommersiella budskap. Det ger ringar på vattnet och skapar merförsäljning.
Noel Larsson, Grundare

Ett ord från en grundare

“På en snabbt växande finansiell marknad är det svårt att nå ut med sitt budskap. Dagens investerare kräver bättre kommunikation och tydligare information för att känna tillit för ett bolag. Vi guidar våra kunder och ger dem en heltäckande IR-tjänst med allt från strategi till produktion.”

– Tobias Berglund, CEO