Finansiering

Rätt kapital medför ökad synlighet bland presumtiva kunder

Många företag upplever utmaningar med att finansiera en verksamhet som har svårt att nå sina tillväxtmål. Detta har vi en lösning på.

Många gånger utgör rätt val av kapital en nyckel som låser upp marknaden och gör att företaget hittar rätt position.

Vi är experter på att identifiera kapital som bidrar med mer än bara finansiering av verksamheten, och med våra strategipaket som grund ökar möjligheterna att attrahera nya ägare.

Kapitalanskaffning genom Kapitopia

Kapitopias nätverk och analysmodeller öppnar för ett tillvägagångssätt som resulterar i mer än bara medel. I egenskap av strategibyrå har vi även större möjligheter att rangordna kapitalets lämplighet mot bakgrund av flera olika faktorer.

Vårt utbud av tjänster inkluderar:

  • Finansiering genom synergi
  • Finansiering genom ompositionering
  • Kapital som utmanar

Effekten av rätt kapital och rätt ägare

Rätt finansiering kan många gånger utgöra skillnaden mellan en undanskymd tillvaro och en attraktiv position på marknaden. Effekten är ofta särskilt tydlig för mindre företag som med högre flexibilitet och innovationskraft konkurrerar med större företag vilka på ett tydligare sätt vinner marknad genom att erbjuda trygghet och förutsägbarhet.

Det nya kapitalet kan många gånger utgöra nyckeln till det nya sammanhang som verksamheten behöver för att börja växa.