Tillväxtstrategier

Rätt strategi frigör kraften i din verksamhet

Mängder av företag når inte sina tillväxtmål, trots att man besitter goda förutsättningar i form av unika produkter, tjänster och lösningar som bygger på en hög nivå av både innovation och kvalitet.

Att identifiera och adressera rätt marknad med rätt tillväxtstrategi är avgörande när företag ska ta marknadsandelar.

Vi hjälper företag att hitta en strategisk marknadsposition som gör att verksamheten kan nå sin fulla potential.

Kapitopias tillväxtstrategier

Våra strategipaket bygger på lång erfarenhet av tillväxtuppdrag där vi hjälpt ett stort antal företag inom bland annat IoT, Telekom, energisektorn samt olika SaaS-bolag. Vi levererar strategier med utgångspunkt i djupstudier av de trender och förändringar som sker på våra kunders marknader, och föreslår affärsmodeller vilka bidrar till förutsägbar tillväxt som genererar långsiktig avkastning.

Inom ramen för våra strategiåtaganden ingår bland annat:

  • Marknadsresearch
  • Nulägesbedömning av aktuell verksamhet
  • Konkurrensanalys
  • Sårbarhetsanalys
  • Identifiering av närliggande tillväxtmarknader (CAGR)
  • Lokal och global GAP-analys
  • Kanalstrategi och eftermarknadsbearbetning
  • Identifiering av målsättningar och KPI:er

Kort- och långsiktig effekt av rätt strategi

Rätt val av strategi och affärsmodell är många gånger helt avgörande för att företag ska kunna lyckas på sin marknad med sin produkt.

Vi hjälper våra kunder att nå sina tillväxtmål, samtidigt som de behåller kontroll över både kostnader och slutkundsrelationer. Vi ser även till att våra kunder har den information som krävs för att kunna arbeta med en beslutskvalitet som möjliggör för kunderna att ligga steget före sina konkurrenter.

Effekten blir att händelsestyrda företag transformeras till förutsägbara verksamheter som kan agera ledande inom sitt område.