Personuppgiftspolicy

Dataskydd och behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Några exempel är namn, personnummer, postadress och mejladress.

Personuppgiftsansvarig

Kapitopia AB, organisationsnummer 556846-6154 (Kapitopia) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med de regler för dataskydd som finns genom EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt övriga gällande författningar.

Allmänt

När Kapitopia behandlar personuppgifter ser vi till att skydda den personliga integriteten för de registrerade i enlighet med reglerna för dataskydd. Det innebär bland annat att vi inte samlar in fler personuppgifter än vad som behövs för att fullgöra vårt uppdrag och att uppgifterna inte lagras längre än nödvändigt eller än vad andra regelverk kräver.

Exempel på information som inhämtas:

  • Namn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer

Kapitopia säljer inga adress- och kontaktuppgifter. Vad avser marknadsföring har Kapitopia ett berättigat intresse att marknadsföra och synliggöra sina och sina kunders produkter, tjänster eller investeringserbjudanden.

Insamling av personuppgifter

Kapitopia samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor, genom cookies på www.kapitopia.com, sociala medier, aktieägarregister eller vid direkt kontakt med oss.

Personuppgifter behövs för att till exempel prenumerera på Kapitopia nyhetsbrev eller emotta erbjudanden om investeringar.

Det är frivilligt att lämna information till Kapitopia. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vår prenumerationstjänst eller utskick av nyhetsbrev.

Skydd av personuppgifter

När Kapitopia behandlar personuppgifter är det endast de personer som behöver just dessa uppgifter för sitt arbete som får ta del av dem. Kapitopia hindrar obehöriga från att få tillgång till personuppgifter genom exempelvis identitets- och behörighetskontroll för datasystem, brandvägg och nätsäkerhet.

Lagringstid

Kapitopia lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändig för respektive behandling eller vad som följer av de regler som Kapitopia i till exempel arkivlagen och bokföringslagen.

Har du registrerat dig i vår prenumerationstjänst sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot information från oss.

Rättelse av personuppgifter

De personuppgifter som Kapitopia behandlar ska vara korrekta. Om Kapitopia upptäcker eller uppmärksammas på att någon personuppgift är felaktig ska den rättas. Som registrerad har du också rätt att begära att Kapitopia rättar felaktiga personuppgifter.

Rätten att bli bortglömd 

Som registrerad har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du kan när som helst begära avsluta din prenumeration på nyhetsbrev eller information om investeringar. Vid varje e-postutskick finns en länk där du kan avbryta prenumerationen. Du kan även avbryta din prenumeration genom att kontakta bolaget så gör vi det åt dig. Vi raderar då alla personuppgifter som finns upptagna.

Rätt till tillgång 

Som registrerad har du rätt att få information från Kapitopia om vilka personuppgifter om dig som Kapitopia behandlar, ett så kallat registerutdrag. Du har då också rätt att få information om ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsincidenter

Kapitopia rapporterar eventuella personuppgiftsincidenter till Datainspektionen enligt de regler som gäller. En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till en oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas eller till ett obehörigt röjande av eller en obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Sociala medier

Kapitopia använder sig av sociala medier, exempelvis Twitter, Linkedin och Youtube. När du kommunicerar med Kapitopia via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av.

Tredjepartsutlämning

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta för att fullgöra våra uppdrag, lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Rätt att klaga

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Datainspektionen
Box 814
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter eller har någon annan fråga får du gärna kontakta oss på:

Kapitopia AB
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
Orgnr: 556846-6154

info@kapitopia.com